Veel Gestelde Vragen Over De-Verkeersschool.nl en de Rijopleiding

Heeft u vragen over de rijlessen en rijopleiding of heeft u geen ervaring met een rijopleiding?

Veel gestelde vragen vindt u hieronder terug. Ook kunt u contact opnemen met de rijschool via het contactformulier.

Het aantal uur rijles voor 80% van de  leerling in Nederland, volgens de BOVAG, zit tussen de 35 en 60 uur. Het gaat hier om een leerling zonder praktijkervaring.
Het verschil in uren zit in het verkeersinzicht dat de leerling heeft, of de leerling rijangst of faalangst heeft en de motivatie van de leerling om zijn opleiding af te ronden

Door de RIS-methode die De-Verkeersschool.nl gebruikt is het gemiddelde aantal lessen ongeveer tussen de 30 en 40 uur voor een complete opleiding. Dit komt omdat leerlingen zich thuis kunnen voorbereiden op de lessen, hier valt een hoop winst in tijd te boeken doordat er in de auto minder tijd nodig is om de nieuwe onderdelen uit te leggen. Hierdoor blijft er meer tijd over tijdens de lessen om in de praktijk te oefenen.
De enige voorwaarden is om aan dit gemiddelde te komen is wel dat de leerling zijn RIS-werkboek ook voldoende gebruikt om zich goed voor te bereiden.

Door een gratis proefles bij De-Verkeersschool.nl te nemen kunnen wij een inschatting maken van uw instapniveau en verkeersinzicht. Na de proefles kunnen we dan meteen een inschatting maken van het aantal uur dat ongeveer nodig zal zijn voor de rijopleiding.

Vanaf de dag dat je 16 jaar en 6 maanden oud bent. Het praktijkexamen mag je afleggen op de dag van je 17e verjaardag.

De RIS-methode die De-Verkeersschool.nl gebruikt bestaat uit 4 modules:

Module 1 – Voertuigbediening en Voertuigbeheersing
Module 2 – Eenvoudige Verkeerssituaties
Module 3 – Complexe Verkeerssituaties
Module 4 – Verantwoord Gedrag

Deze modules zijn opgedeeld in verschillende scripts. De scripts worden stapsgewijs in een logische volgorde behandeld. Dit gebeurd als de leerling overcapaciteit heeft tijdens het uitvoeren van de tot dan toe aangeleerde scripts.
Leerlingen met rijervaring kunnen op hun eigen niveau instappen en de scripts teruglezen voor extra informatie.

Tijdens de uitleg staat de auto altijd stil zodat de nieuwe stof goed kan worden opgenomen. Daarna wordt het onderdeel geoefend tot het zelfstandig kan worden toegepast.

Door het thuis bestuderen van de komende les zal er in de auto minder tijd besteed behoeven te worden aan de uitleg van het nieuwe onderdeel. Het voordeel hiervan is dat er per les meer tijd over blijft om te oefenen.

Ja, je hebt een vaste instructeur tijdens het lessen. De auto waar je lest, is tevens de auto waarin je de tussentijdse toets en het praktijkexamen in doet.

Ja, je wordt thuis of op een andere vooraf afgesproken plaats opgehaald en teruggebracht.

Nee, in de lesauto en tijdens de rijlessen wordt er door de instructeur en leerling niet gerookt. Dit om de tijd zo gunstig mogelijk te benutten.

Zijn er leerlingen die tijdens de les gebruik willen maken van een rookpauze? Dan moeten ze dat zelf aangeven. Er kan altijd even gestopt worden om te roken, dit gebeurd wel altijd buiten de lesauto.

Voor iedereen geld dat het nemen van lessen van 90 of 120 minuten beter is dan lessen van 60 minuten. Dit omdat je meer kans krijgt om de besproken onderdelen te oefenen. Hierdoor kost het uiteindelijk minder tijd om alles in het systeem te krijgen.

Vaak is het de eerste paar lessen voor veel mensen wel verstandig om lessen van 60 minuten te nemen. Zo kunnen ze rustig wennen aan het besturen van de auto en het hele concept van autorijden.

Als de wagenbeheersing op het gewenste niveau is kan de leerling zich beter concentreren voor langere tijd en kan de leerling meer gaan lessen.

 

Voor mensen die het theoriecertificaat nog niet hebben is het verstandig om eens per week 60 minuten te lessen. Regelkennis heb je nodig om te leren autorijden, na het leren besturen van de auto ben je zelf verantwoordelijk voor alle verkeersregels. Zorg er voor dat je daar voldoende energie in steekt om vertraging tijdens de opleiding te voorkomen.

Na het behalen van het theoriecertificaat kan dit eventueel meerdere keren per week zijn.

Nee, maar het werkt zeker in je voordeel als dit wel het geval is. Doordat je meer weet van de regels hoeft er minder uitgelegd worden en kan er op de praktijk geoefend worden. Dit verkort de duur van de rijopleiding aanzienlijk.

De beste regel om aan te houden is dat je kennis van de regels moet hebben als je met lessen begint aan Module 2, eenvoudige verkeerstaken. Voor module 1, het leren besturen van de auto is theoretische kennis niet nodig.

Het theoriecertificaat is anderhalf jaar (18 maanden) geldig.

Vanaf 16 jaar kun je deelnemen aan het theorie-examen.

De beste manier is het zelfstandig leren met een theorie boek of online-cursus. Ondanks dat dit meer tijd kost heb je hier tijdens de rijopleiding wel veel meer aan. Doordat je zelf de tijd hebt genomen om de regels te leren, kan je deze ook beter en makkelijker gebruiken tijdens de lessen.

Het nadeel van een spoedcursus is dat je het examen wel haalt, maar je de regels niet goed kent en je uiteindelijk meer geld kwijt bent aan lessen. dit komt omdat je dat wat je als theorie leert, je altijd gebruikt als je in een auto stapt.

 

In de Webshop hebben we boeken te koop van een van de beste uitgevers voor theoretische leermiddelen. Ook het RIS-Werkboek komt van deze uitgever.

Via de site kan het CBR is dit makkelijk en online te regelen. Je kan dan zelf de examenplaats, datum en tijd kiezen. Voor individuele theorie-examens heb je de hulp van de rijschool nodig. Voordat de rijschool het examen kan aanvragen dien je deze te machtigen met behulp van je Digi-D.

 

LET OP!!

Een theorie-examen kost € 31,25 en kan je boeken via Mijn.CBR.nl

Er zijn ook websites die meer geld vragen voor het examen, dit zijn externe bedrijven die geen enkele band hebben met het CBR en alleen geld aan jouw aanvraag willen verdienen. TRAP ER NIET IN!!

De tussentijdse toets of RIS-Toets 3 laat je kennis maken met alle aspecten van het praktijk-examen en wordt na ongeveer driekwart van je rijopleiding afgenomen door een CBR examinator.

De toets duurt net als het praktijkexamen 55 minuten, waarvan je 35 minuten zal rijden. Er is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf.

De toets wordt in je eigen lesauto afgenomen en jouw instructeur rijdt mee en is bij het eindgesprek aanwezig.

 

Door het nemen van een tussentijdse toets, kan je vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres tijdens het eerste praktijk-examen

Uit onderzoek van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat praktijkexamendeelnemers die een tussentijdse toets hebben genomen 20% meer slagingskans hebben.

 

Hier vind je meer informatie over de Tussentijdse Toets of RIS-Toets 3.

Het te gebruiken systeem voor het aanvragen van praktijk-examens stelt ons nooit in staat zelf de examinator te kiezen. Bij aanvragen wordt er gebruikgemaakt van tafelnummers die later pas bekend worden. Door puur toeval is het mogelijk dezelfde examinator te treffen op het examen.

Een proefexamen is een simulatie van het echte praktijkexamen tijdens een reguliere rijles.

Tijdens een rijles van 120 minuten start je vanaf de examenlocatie bij het CBR waarna je op alle examenonderdelen getoetst zal worden. Deze toets zal door je eigen instructeur wordt afgenomen.

Aan het einde van het proefexamen wordt de uitslag met je besproken. Dit zal eventueel resulteren in een aantal aandachtspunten waar je vervolgens samen met je instructeur aan kunt gaan werken.

Samen met de instructeur wordt er bepaald of het tijd is het praktijkexamen aan te vragen.

Dit verschilt per leerling en wordt in grote lijnen bepaald door: de zelfstandigheid van de leerling, het volgen en toepassen van de verkeersregels en het goed in kunnen spelen op eventuele fouten van medeweggebruikers.

Doordat De-Verkeersschool.nl gebruik maakt van de RIS-opleidingsmethode kan je zelf ook makkelijk inzien waar de aandachtspunten zitten. Deze zijn goed zichtbaar op de voortgangskaart die in het RIS-Boek aanwezig is.

 

De instructeur zal een zo eerlijk mogelijke schatting proberen te maken van het moment, waarop het verstandig is het examen aan te vragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wachttijden naar het examen toe.

Het CBR moet rijscholen binnen een bepaald aantal weken een plek kunnen bieden voor het Praktijkexamen. Dit is onderling afgesproken tussen het CBR en de rijschool. De wachttijd is:

  • Voor een eerste Examen: binnen 7 weken
  • Voor een Tussentijdse Toets: (RIS-Toets 3) binnen 7 weken
  • Voor een herexamen: Niet binnen 2 weken na het vorige examen, wel binnen 5 weken.

Dit is waar het CBR naar streeft, helaas kan dit in sommige gevallen afwijken.

Bij het aanvragen van het praktijk-examen zal er rekening gehouden worden met de aandachtspunten die de cursist nog heeft zodat de datum van het examen gelijk valt met het zelfstandig rijden van de cursist.

Vlot, veilig en zelfstandig autorijden.

Eventueel door je aan te passen en op sommige plaatsen de regels iets te verbuigen. Dit kan alleen door inzicht te hebben en te durven autorijden.

Dit doel bereik je sneller door buiten de lessen om, theoretisch en praktisch zoveel mogelijk bezig te blijven met verkeer. Denk hierbij aan het zien van borden tijdens het fietsen, of het meekijken met andere bestuurders als je in de auto zit.

In grote lijnen is het de bedoeling dat je tijdens je examen niet opvalt bij de overige medeweggebruikers.

Als je je goed hebt voorbereid zal je merken dat het praktijkexamen meer een formaliteit is waar je naartoe moet, rijden heb je voor het examen al geleerd.

Een pakket is bij De-Verkeersschool.nl altijd goedkoper. Daarnaast betaald u altijd alleen de lessen de gereden worden.

Eventuele teveel betaalde lessen worden verrekend en terugbetaald na de opleiding.

Losse lessen moeten altijd in de auto contant betaald worden.

Ja, betaling in 3 termijnen is mogelijk. De eerste betaling geschiet bij het begin van de opleiding, de volgende termijnen op 1/3 en 2/3 van het aantal lessen. De-Verkeersschool.nl hanteert als een van de weinige rijscholen in de omgeving geen toeslag op het betalen in termijnen.

Ja, zolang dit 2 werkdagen (ofwel 48 uur) voorafgaand aan de les gebeurd, zijn hier geen kosten aan verbonden. Rijlessen moeten altijd telefonisch worden afgezegd tussen 09:00 en 17:00

Wie rijlessen neemt bij een BOVAG-rijschool maakt een verstandige keuze.

Of het nu gaat om deskundige instructeurs die zich houden aan de BOVAG-gedragscode, goed onderhouden lesauto’s, inzicht in je vorderingen, een aantrekkelijke en betrouwbare les-overeenkomst en natuurlijk een goed slagingspercentage; een BOVAG-rijschool biedt het allemaal.

Heeft u verder nog vragen?

Auto Rijschool De-Verkeersschool.nl Rijles en Rijopleidingen Oosterhout en Breda

Telefoon: 06-520 37 881

Vraag een Gratis Proefles aan

Wij Feliciteren