Duurzaam Veilig Verkeer

Duurzaam veilig verkeer is een systeem dat in Nederland doorgevoerd wordt en zorgt er voor dat gebieden universele regels en herkenningspunten hebben. Dit heeft als groot voordeel dat je niet ergens bekend hoeft te zijn om te weten welke regels er gelden en dat je een 30 km/h zone in Breda net zo makkelijk rijdt als in Amsterdam om Groningen.

Het goed uit je hoofd leren van de herkenningspunten is erg belangrijk voor je examen. Omdat er geen examenroutes bestaan is het nooit bekend waar een examinator naartoe zal rijden op het examen. Door duurzaam veilig goed te leren zal het ook niet uitmaken waar je naartoe rijdt op je examen, alles is hetzelfde en dat geeft vertrouwen.

Hou er  rekening mee dat er overal wel eens uitzonderingen zijn. Deze worden uiteindelijk allemaal aangepast maar dit is een proces van jaren. Voor 95% is het volgende systeem van toepassing:

30 km/h zones, 60 km/h zones en Industrieterrein (50 km/h):

 • Gelijkwaardige kruispunten (geen borden en verkeerslichten)
 • Eventueel uitritten (doorgetrokken stoeprand)
 • Drempels
 • Fietsers op jouw rijbaan
 • Voetgangers kunnen overal oversteken 
 • Geen middellijn, onduidelijke rijstrook-verdeling 
 • Minst goede doorstroming. Gas geven vaak terughoudend omdat er heel veel punten zijn waarvoor je tempo aan moet passen
Auto Rijschool De-Verkeersschool.nl Rijles en Rijopleidingen Oosterhout en Breda
Auto Rijschool De-Verkeersschool.nl Rijles en Rijopleidingen Oosterhout en Breda

Binnen en buiten de bebouwde kom (50, 80, 70 km/h):

 • Geregelde kruispunten (borden en verkeerslichten)
 • Rotondes
 • Geen drempels
 • Fietsers op eigen stuk weg (fietspad of fietsstrook)
 • Voetgangers kunnen moeilijk oversteken
 • Voetgangersoversteekplaatsen
 • Duidelijke rijstrook-verdeling door weg-belijning 
 • Redelijk goede doorstroming (geregelde kruispunten vaak alleen controleren). Gas geven doortastend omdat de wegen zo gebouwd zijn dat je voor langere tijd de maximum snelheid kan rijden
Auto Rijschool De-Verkeersschool.nl Rijles en Rijopleidingen Oosterhout en Breda
Auto Rijschool De-Verkeersschool.nl Rijles en Rijopleidingen Oosterhout en Breda

Autoweg en Autosnelweg (100 en 130 km/h):

 • Geen kruispunten en tegenliggers
 • Geen fietsers en voetgangers
 • Geen scherpe bochten 
 • Snelweg op kan door invoegen
 • Snelweg af door uitrijden (uitvoegen)
 • Van rijstrook wisselen kan, hoeft niet om op je bestemming te komen (positie is rechts)
 • Hoogste doorstroming door het ontbreken van bovengenoemde zaken. Gas geven vanaf de 3e versnelling altijd volgas. Tenzij de doorstroming het niet toelaat
Auto Rijschool De-Verkeersschool.nl Rijles en Rijopleidingen Oosterhout en Breda
Auto Rijschool De-Verkeersschool.nl Rijles en Rijopleidingen Oosterhout en Breda

Duurzaam Veilige Infrastructuur

Verreweg de meeste ongelukken gebeuren door menselijk falen. Daarom wordt gedacht vanuit de gebruiker van de weg, een mens die ook fouten kan maken. De gedachte achter een Duurzaam Veilige infrastructuur is dat de weg op zo’n manier wordt ingericht dat duidelijk is wat van de weggebruiker wordt verwacht en fouten worden voorkomen. Er wordt daarbij uitgegaan van de bovengenoemde basisprincipes:

 • Functionaliteit: Wegen moeten worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld.
 • Homogeniteit: Conflicten tussen weggebruikers met een groot verschil in snelheid, richting of massa moeten worden uitgesloten.
 • Herkenbaarheid: Het voorspelbaar en consequent maken van verkeerssituaties, zodat deze voor de weggebruiker logisch en makkelijk te begrijpen zijn. Sleutelwoord hierbij is uniformiteit, bijvoorbeeld bij de vormgeving van rotondes.
 • Vergevingsgezindheid: Het voorkómen van ernstig letsel bij ongevallen, bijvoorbeeld door het aanleggen van verharde bermen.
Auto Rijschool De-Verkeersschool.nl Rijles en Rijopleidingen Oosterhout en Breda

Telefoon: 06-520 37 881

Vraag een Gratis Proefles aan

Wij Feliciteren

Auto Rijschool De-Verkeersschool.nl Rijles en Rijopleidingen Oosterhout en Breda Geslaagd Rijbewijs