De Tussentijdse Toets (RIS Toets 3)

De tussentijdse toets is een simulatie van het examen. Deze is bedoeld als voorbereiding op het daadwerkelijke examen. De uitslag van de tussentijdse toets geeft een beeld van de scripts waar nog training voor nodig is. In het nagesprek komt ook het zelfreflectieformulier aan de orde en worden adviezen gegeven voor het examen.

Hieronder de meest belangrijke feiten over de tussentijdse toets. Deze wordt afgenomen door het CBR in Breda.

Vanaf welke Leeftijd mag ik een Tussentijdse Toets afleggen?

 

Vanaf 16,5 jaar

Hoe lang duurt de Tussentijdse Toets?

 

55 minuten (inclusief rit van 35 minuten)

Hoe verloopt een Tussentijdse Toets?

 

Voor de tussentijdse toets is het altijd aan te raden een rijles van 60 minuten te nemen. Je wordt dan thuis opgehaald en hebt nog tijd om wat te oefenen voor je bij het CBR aan de tussentijdse toets begint.

 

Eenmaal daar aangekomen zal de tussentijdse toets als volgt verlopen:

 

Je zal opgeroepen worden als groep om naar de examenzaal te komen.

In de examenzaal zal er een examinator op je zitten te wachten, welke dat is weet je niet van te voren. Aan de hand van het tafelnummer op je oproepkaart weet je waar je plaats kan nemen.

Als eerst worden je legitimatie en oproepkaart gecontroleerd.

Daarna zal de examinator je vertellen wat de onderdelen zijn die je tijdens de tussentijdse toets tegen gaat komen. De tussentijdse toets bestaat zelf uit:

 • Buiten krijg je eerst een ogentest. Je zal het kenteken van een auto ongeveer 25 meter van je vandaan moeten kunnen opnoemen.
 • Je zal wat vragen krijgen over de binnen- of buitenkant van de auto. Ook is het mogelijk dat de vragen gaan over wat er onder de motorkap zit van een auto, de examinator verwacht dan van je dat je zelfstandig de motorkap kan openen
 • daarna zal je vertrekken en is de toets echt begonnen. De examinator verteld je waar je af moet slaan, het is aan jou om verder de doorgaande weg te blijven volgen. borden en verkeerstekens moet je zelf zien en waar nodig gebruiken.
 • Tijdens de rit krijg je 2 bijzondere verrichtingen. De examinator kiest de straat en de bijzondere verrichting, jij kiest de plaats waar je die uitvoert. Doe je de bijzondere verrichtingen veilig en zelfstandig, dan krijg je vrijstelling voor je eerste examen.
 • Tijdens de rit zal de examinator je ongeveer 10 minuten zelfstandig laten rijden met het navigatiesysteem.
 • Tijdens de rit zal de examinator een situatiebevraging met je doen. Hij zal van te voren benoemen over welke situatie het gaat en je vragen de auto langs de kant van de weg te stoppen. Daarna zal hij je vragen wat je zag, dacht en deed met betrekking tot die situatie. Goede of foute antwoorden zijn er niet, ook hoeft het niet te gaan over een niet goed opgelost plan. Het gaat er gewoon om hoe jij kijkt nar die situatie
 • Na de rit zal je weer terugkeren naar de parkeerplaats van het CBR, de examinator zal je vertellen dat je de auto makkelijk weg mag zetten, ergens vooruit in een vak. Als het druk is kan hij je ook een beetje helpen waar nodig, wees niet bang dat dit invloed heeft op de toets
 • Nadat je de auto correct hebt uitgezet let je er uiteraard goed op dat je netjes uitstapt.
 • Terug bij het CBR zal de examinator de rit met je doornemen en je vertellen of je de vrijstelling voor je bijzondere verrichtingen verdient hebt. Het zelfreflectieformulier zal ook bekeken worden en ook jouw mening en die van je eigen instructeur zullen aan bod komen. Je zal wat aandachtspunten meekrijgen maar deze zullen niet veel afwijken van wat je tijdens de rijlessen bepreekt.

Na de tussentijdse toets zal je met je instructeur weer terugkeren naar de lesauto en wordt je thuis weer afgezet.

Wat wordt getoetst tijdens de Tussentijdse Toets?

 

De tussentijdse toets lijkt heel veel op een ‘echt’ praktijkexamen. De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op:

 • Je beheersing van de auto.
 • Kijkgedrag.
 • Of je goed voorrang verleent.
 • Inhalen.
 • In- en uitvoegen.
 • Rijden op kruispunten en rotondes.
 • Bijzondere verrichtingen.

Na afloop krijg je een advies van de examinator. Zo weet je precies wat je nog extra moet oefenen, voordat je echt praktijkexamen doet.

 

Vrijstellingen Bijzondere Verrichtingen

Je kunt vrijstellingen verdienen voor de bijzondere verrichtingen. Dit betekent dat de examinator je hierop niet meer toetst tijdens je praktijkexamen. Je verdient de vrijstelling alleen voor het eerstvolgende praktijkexamen. Slaag je niet, dan moet je bij je herexamen wel weer de bijzondere verrichtingen doen.

Voor wie is de Tussentijdse Toets geschikt?

 

 • Als je uiterlijk 1,5 jaar eerder je theorie-examen auto hebt behaald.
 • Als je alvast wilt wennen aan de examensituatie.
 • Als je tips wilt van een CBR-examinator.
 • Als je vrijstelling voor bijzondere verrichtingen wilt verdienen voor je ‘echte’ examen.

Wat moet ik meenemen naar de Tussentijdse Toets?

 

 • De uitnodiging van het CBR voor de Tussentijdse Toets.
 • Je RIS werkboek.
 • Je geldige identiteitsbewijs. Zonder identiteitsbewijs kun je geen praktijkexamen / toets doen.
 • Het formulier ‘Zelfreflectie’. Vul dit van tevoren in.

Hoe kan ik mij goed voorbereiden op de Tussentijdse Toets?

 

Lees voor de Tussentijdse Toets de volgende Scripts  goed door:

 • 1. Controle buiten de auto
 • 2. Controle binnen de auto
 • 10. Scan
 • 19. Wegrijden en Stoppen
 • 21. Ruimtekussen
 • 24. Kruispunten  (Duurzaam Veilig Verkeer)
 • 25. Afslaan
 • 30. Zijdelings verplaatsen
 • 44. Defensief gedrag
 • 45. Besluitvaardig rijden

HIER vind je de nodige tips voor het examen, voor de Tussentijdse Toets is het ook handig deze eens door te nemen.

Bekijk de onderstaande video over de Tussentijdse Toets.

Auto Rijschool De-Verkeersschool.nl Rijles en Rijopleidingen Oosterhout en Breda

Telefoon: 06-520 37 881

Vraag een Gratis Proefles aan

Wij Feliciteren