Disclaimer

 

Autorijschool De-Verkeersschool.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website.

 

Wij doen ons uiterste best, maar kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website juist en volledig is. De inhoud van deze website is informatief bedoeld.

Copyright

 

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, magnetische drager, microfilm of op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Autorijschool De-Verkeersschool.nl

 

Alle rechten voorbehouden.

 

Copyright © 2010 Р2017 Autorijschool De-Verkeersschool.nl